Rekentool voor kostenplaatje peuter- en kinderopvang

Voor Wolderwijs hebben wij een digitale rekentool mogen ontwikkelen om het kostenplaatje per kind te berekenen voor diverse opvangsoorten. In deze case nemen wij jou mee in het proces om een op maat gemaakte rekenmodule te ontwikkelen! 

Huidige situatie analyseren

Wolderwijs is naast regulier onderwijs een veelzijdige opvang voor peuters, kinderen en BSO. Door een groeiende  vraag van ouders naar de mogelijkheden en het kostenplaatje voor eventuele opvang van hun kinderen, was er een grote wens om een online rekentool te ontwikkelen. Hierdoor werden niet alleen de medewerkers ontzorgt in het behandelen allerlei aanvragen die voorheen met de had moesten, maar werd de drempel ook verlaagd voor een eerste contactmoment in het aanvraag proces.

Door grondig de diverse factoren in kaart te brengen waaruit de berekening moest bestaan, werden er diverse formules opgesteld per opvangsoort.

Een rekentool met diverse formules

Dankzij de veelzijdigheid in opvangsoorten, kwamen er diverse formules tot stand om tot een uiteindelijke berekening te komen. De formules houden onder andere rekening met:

  • Gezamenlijk inkomen per jaar
  • Hoeveel uur de ouder(s) werken
  • Welke opvangsoort gewenst is
  • Welke locatie de voorkeur krijgt
  • Welk pakket er wordt afgenomen
  • Om hoeveel dagen per week het gaat

Een totaaloverzicht als uitkomst

Als de ouder(s) eenmaal de online stappen hebben doorlopen, wordt er een duidelijk overzicht getoond met de uitkomsten van de formule. De ouder kan eenvoudig zien wat de totale kostprijs is, hoe hoog de te ontvangen toeslag is en wat de eventuele eigen bijdrage is. De tijd heeft geleerd dat de rekentool enorm heeft bijgedragen aan het verhogen van de (online) inschrijvingen!

Rekentool Wolderwijs

Bezoek de website
Doreen Metin-Kuipers
Heb je een vraag?

Neem gerust contact op met Doreen!