Eenvoudig online navigeren: een kunst op zich.

Van online doolhof naar een logisch navigatiepatroon

We kennen het allemaal; een website waarop jij als ondernemer alles exact weet te vinden, terwijl het voor jouw klant één groot doolhof blijft te zijn. Vaak is het niet eens een gebrek aan overzicht waardoor het proces vertroebeld wordt, maar ontbreken de technische vaardigheden om dit op een correcte wijze te presenteren. In deze case nemen wij jou mee in het verhaal hoe wij voor Texo Trade Services een logisch navigatiepatroon hebben gerealiseerd vanuit ons beheersysteem: Fundamental.

De behoeftes van gebruikers blootleggen

Een veelgemaakte fout in dergelijke processen is dat er wordt vergeten wie jouw website of webshop daadwerkelijk gebruikt. Juist, de gebruiker moet centraal staan. Hun bepalen namelijk de successen van jouw online tool(s) en zijn daarmee de belangrijkste stakeholders om mee te nemen in het proces.

User centered design

De webdesigns die wij voor ieder project maken zijn User Centered. Dat wil zeggen dat de gebruiker altijd centraal staat. Wij doen dit door een conrete doelgroep formulering waaruit fictieve persona's ontstaan. Door aan deze persona's bepaalde taken te hangen, kunnen onze Creatives referenties maken in het design. In de meest ideale situatie toetsen wij de designs (prototypes) bij de uiteindelijke gebruiker om knelpunten te achterhalen voordat het gebouwd wordt.

Structuren uitkleden en opnieuw aankleden

Naast het webdesign zelf is de (navigatie)structuur van een website ook erg bepalend. Tezamen met TTS hebben wij de oude categoriestructuur uitgekleed, herschreven en opnieuw aangekleed. Het logische en onlogische klikproces van de gebruiker stond hierin centraal om een zo eenvoudig mogelijk klikproces af te leveren.

Een website met logische structuur als eindresultaat

Mede dankzij de twee bovengenoemde stappen hebben wij samen met de klant hun gebruiker en de bijbehorende logica centraal gesteld. Doordat er vanuit het beheersysteem eenvoudig een wijziging kan worden aangebracht in de structuur, kan er na iedere analyse eenvoudig geschakeld worden.

Qua statistieken zien wij bijvoorbeeld ook een verhoogde sessieduur en een verlaagd bounce percentage, twee cijfers die aanduiden dat de gebruiker beter zijn weg vindt.

Mika Koster
Heb je een vraag?

Neem gerust contact op met Mika!